ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อบต ยายชา

ยายชา อบตยายชา อบต.ยายชา องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา ตำบลยายชา สามพราน นครปฐม yaicha ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว สวนสามพราน พระพุทธสรรเพชญ หลวงพ่อศิลาแดง วัดเดชานุสรณ์ : www.yaicha.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต ยายชา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา (อบต ยายชา) ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
 
กิจกรรมและโครงการ สถานที่ท่องเที่ยว อบต ยายชา

กิจกรรมและโครงการ

 

สถานที่ท่องเที่ยว อบต ยายชา

โครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ๒๕๕๗

โครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ๒...

โครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา...
งานสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อปฏิรูปองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา

งานสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อปฏิรู...

วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา...
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประม...

โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อำเภอสามพราน จ...
 
หลวงพ่อศิลาแดง วัดเดชานุสรณ์

หลวงพ่อศิลาแดง วัดเดชานุสรณ์...

พระพุทธรูปศิลาปางสมาธิ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระพุทธรูปศิลาแดง” อายุกว่า ๒๐๐ ปี เป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง ขนาดหน้าตักกว้าง...
พระพุทธสรรเพชญ

พระพุทธสรรเพชญ

พระพุทธสรรเพชญ จัดสร้างขึ้นในงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตวัดสรรเพชญ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปพระประธานในอุโบสถหลังใหม่ มีอยู่ ๒ ข...
สวนสามพราน

สวนสามพราน

สวนสามพราน เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 32 กิโลเมตร อยู่ติดแม่น้ำนครชัยศรี มีเนื้อที่ประ...
 
ภาพกิจกรรม อบต ยายชา

ภาพกิจกรรม อบต ยายชา

line

๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗

จำนวนทั้งหมด 56 รูป วันอังคาร ที่ 19 สิงหาคม 2557
 
กระดานสนทนา กระทู้ อบต ยายชา

กระทู้ล่าสุด อบต ยายชา

line
 
กองบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงบประมาณ กระทรวงพาณิชย์
ศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ก.พ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร